Vill du vara med på listan som tillgänglig amatörkusk:

kontakta webbmaster!

Tillgängliga kuskar

Vi är intresserade av att köra lopp, ring för körlöfte:


Kenneth Gorski 070-607 23 52


Marita Gustafsson 070-314 72 15


Ann-Sofi Karlsson 070-6369980


Suzanne Walterström 070-566 47 25

Simon Gorski 072-3533984