Styrelsen 2018

Anders Järnerot- ordförande  070-3236108

Ann-Sofie Karlsson- kassör       070-6369980

Hans Källgren- sekreterare       070-5286730

Conny Salomonsson-ledamot     070-637 09 99

Lars Arnesson-ledamot              

     

Suppleanter

Torbjörn Johansson

Jenny Liven                                070-35 22 100

Eleonore Hultdahl

Valberedning

Elisabeth Salomonsson- Sammankallande

Gunilla Hedblom

Roland Johansson

Kåre Axelsson