Styrelsen 2019

Anders Järnerot- ordförande  070-3236108

Ann-Sofie Karlsson- kassör       070-6369980

Hans Källgren- sekreterare       070-5286730

Conny Salomonsson-ledamot     070-637 09 99

Torbjörn Johansson-ledamot              

     

Suppleanter

 

Jenny Liven                                070-35 22 100

Eleonore Hultdahl

Valberedning

Elisabeth Salomonsson- Sammankallande

Gunilla Hedblom

Roland Johansson

Kåre Axelsson