Miskos Exson-Viktoria Strand Jörgensen
Foto Göran Abrahamsson